Contacte ESP    CAT Tel. 93 733 10 38

Al següent apartat hi trobareu la descripció de totes aquelles activitats de Q Sport Urban Fitness  que es duen a terme al medi aquàtic.

AQUAGYM

Sessió d’entrenament de tonificació d’alta intensitat que te per objectiu la millora i/o manteniment de la forma física on es realitzen activitats de tonificació muscular combinades amb exercicis cardiovasculars. Esta recomanat per a qualsevol tipus de públic.

 

AQUAEMBARAÇ

Exercicis de Preparació pel part amb la màxima seguretat fets en el medi aquàtic.

 

SALUT

Sessions guiades per un professional en fisioteràpia específiques per la millora de patologies de l’aparell locomotor i d’altre indole mitjançant el treball a l’aigua. 

 

AQUAEROBIC/TONO

Sessions amb coreografía on es combina el treball cardiovascular i la tonificació muscular. Treball molt complert, efectiu i divertit. 

 

AQUADANCE

Sessions cardiovasculars basades en el ball, molt enèrgiques, on es combina tot tipus de música actual.

 

AQUASENIOR

Sessió cardiovascular i de tonificació muscular  de moderada intensitat que te per objectiu la millora i/o manteniment de la forma física. 

 

NATACIÓ EXPRESS

Sessió completa e intensa d’exercici físic dins de l’aigua.

 

FISIO FUN

Activitat que esta realitzada per un professional en Fisioteràpia que compta amb exercicis destinats a millorar elements com la postura, l’equilibri, el treball de Core i tot en una sessió dintre de l’aigua i amb la diversió assegurada.