Contacte ESP    CAT Tel. 93 733 10 38

A continuació presentem les diverses tarifes de les que pots gaudir, si vols més informació sobre alguna d'elles, o realitzar la teva alta com a soci, no dubtis en contactar amb nosaltres utilitzant el formulari de contacte o mitjançant una trucada telefònica.

BÀSICA

Periodicitat
Sense Pàrquing
Amb Pàrquing
 
MENSUAL 
Sense Pàrquing 44 €.
Amb Pàrquing 
54€
+ assegurança anual i matrícula 30€
SEMESTRAL
Sense Pàrking 249 €.
Amb Parking 291 €.
  matrícula 30€
ANUAL
Sense Parking 440 €.
Amb Pàrquing 495€.
matrícula 30€


 

 

 

EMPRESA

Periodicitat
Sense Pàrquing
Amb Pàrquing
MENSUAL
Sense Pàrquing 41€.
+ assegurança anual
 
 
 
 
Amb Pàrquing 51€ + assegurança anual
SEMESTRAL
 
 
ANUAL
 
 
sense pàrquing 234€
 
sense pàquing 425€
 
Amb pàrquing 260 €
 
 
Amb pàrquing 480€
 

 

 

FAMILIAR

Periodicitat
2 Persones
3 Persones
+4 Persones
MENSUAL  ADULTS
2 Adults  42€. (per pesona) matrícula 50€
3 Adults 40 €. (per persona) matrícula 75€
4  Adults 38€. +assegur. anual ( per persona) matrícula 89€
 

 

 

 

INFANTIL

Periodicitat
1 Pers.
2 Pers.
3 Pers.
4 Pers.
 
MENSUAL
1 Persona 39€. (preu per persona)
2 Persones 34.5€. (preu persona)
3 Persones 32.5€. (preu per persona)
4 Persones 30.50€. (preu persona)
 +Assegur. anual
 
 

 

MENSUALS: + Assegurança anual (19,94€.)

 

 

FRANGES HORÀRIAS

Franja
SENSE PÀRQUING
AMB PÀRQUING
Matins 6:30 a 9:30
Mensual: De dilluns a diumenge 32€.
Semestral: 162€ 
Anual: 288€
+ matrícula 30€
 
 
Mensual: De dilluns a diumenge 37€.
Semestral: 192€ 
Anual: 318€
+ matrícula 30€
Migdia 13:30 a 16:30
Mensual: De dilluns a diumenge 32€.
Semestral: 162€ 
Anual: 288€
+ matrícula 30€
Mensual: De dilluns a diumenge 37€.
Semestral: 192€ 
Anual: 318€
+ matrícula 30€
Nits de 20:30 a 22:30
Mensual: De dilluns a diumenge 32€.
Semestral: 162€ 
Anual: 288€
+ matrícula 30€.
Mensual: De dilluns a diumenge 37€.
Semestral: 192€ 
Anual: 318€
+ matrícula 30€