Contacte ESP    CAT Tel. 93 733 10 38


Camps obligatoris *QSport capta les seves dades amb la finalitat d´atendre la seva consulta. La base legal és l´interès legítim. Només cedirem dades per obligació legal. Té dret a rectificar i suprimir les seves dades, per a més informació consulti la nostra Amb denominació comercial QSPORT Urban Fitnessde Terrassa, Barcelona (Spain). Mitjançant l´eMail info@qsport.cat pots exercir els drets d´oposició, accés, rectificació i cancel·lació d´aquestes dades.